2016 - Polska Architektura XXL 2015 - M68

Wystawa plebiscytu "Polska Architektura XXL 2015" - wnętrze M68