2011 - SARP Wnętrzozdjęcie

<a href="http://www.sarp.katowice.pl/WNeTRZOZDJeCIE.html" target="_blank">nagroda "Wnetrzozdjecie" Konkurs 2011 </a> - Realizacja D00 ,D17 oraz M08',

Nagroda "Wnetrzozdjecie" Konkurs 2011  - Realizacja D00 ,D17 oraz M08

 

Wyniki konkursu WNĘTRZOZDJĘCIE

8 listopada 2011 roku w siedzibie SARP Katowice, sąd konkursowy w składzie:
Anna Cieciuch (Park Handlowy Rawa)
Patryk Jezierski (fotograf z ramienia SARP Katowice)
Wojciech Małecki (architekt SARP Katowice),
spośród nadesłanych 89 prac wybrał 20 zwycięzców konkursu oraz jednogłośnie przyznał nagrodę główną w wysokości 1500 PLN pani Małgorzacie Mataniak-Pakule |Architektura i Wnętrza 'Profilart'|

Najlepsze prace znalazły się na wystawie, którą można oglądać od 17 listopada 2011 w Rawa Parku w Katowicach, przy ul. Roździeńskiego 97.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za tak liczny udział, a poniżej prezentujemy zwycięskie "wnętrzozdjęcia":